ב"ה
 
ChabadFiveTowns.com » Shul » Services
 
PrintSend this page to a friendShare this

ServicesSchedule for:
Friday, July 18, 2014-Friday, July 25, 2014
Friday, July 18, 2014
6:30 am   Shacharit
7:30 am 2nd Minyan Shacharit
7:00 pm Mincha/Kabbalat Shabbat.
8:05 pm Light Candles
8:15 pm 2nd Mincha/Kabbalat Shabbat
   
Shabbat, July 19, 2014
9:20 am Shacharit
10:00 am Youth Groups
12:00 pm

Kiddush Sponsored by 
 ~Avi & Karen Shapiro & family and Yeshiva Yavneh  in memory of Avi’s father Rabbi Solomon K. Shapiro
   ~ Harry & Vivien Finkelman as a merit for a Refuah Shlaima to Harry’s parents, Simcha Bunim   & Pearl Basya Finkelman and in honor of his parent’s

 8:05 pm   

Mincha & Seudah shlishit with Chassidic Melody & discourse/Maariv

9:11 pm Shabbat Ends
   

Sunday, July 20, 2014

8:00 am   Shacharit
9:00 am 2nd Minyan Shacharit
7:45  pm Mincha/Maariv
   
Monday, July 21, 2014
6:20 am 1st Shacharit  
7:30 am 2nd Minyan Shacharit
7:45 pm Mincha/Maariv
   
Tuesday, July 22, 2014
6:30 am Shacharit
7:30 am 2nd Minyan Shacharit
7:45 pm Mincha/Maariv
   
Wednesday, July 23, 2014
6:30 am Shacharit
7:30 am 2nd Minyan Shacharit
7:45 pm Mincha/Maariv
   
Thursday, July 24, 2014
6:20 am Shacharit
7:30 am 2nd Minyan Shacharit
7:45 pm Mincha/Maariv
   

Friday, July 25, 2014

6:30 am Shacharit
7:30 am 2nd Minyan Shacharit
7:00 pm Mincha/Kabbalat Shabbat
8:00 pm  Light Candles
8:10 pm 2nd Mincha/Kabbalat Shabbat
   
   
   

 

PrintSend this page to a friendShare this
 
DInner Photos & Video