ב"ה
 
ChabadFiveTowns.com » Shul » Services
 
PrintSend this page to a friendShare this

ServicesSchedule for:
Thursday April 17, 2014-Friday, April 25, 2014
Thursday, April 17, 2014-1st Day Chol Hamoed
6:15 am   Shacharit
8:00 am 2nd Minyan Shacharit
7:25 pm Mincha/Kabbalat Shabbat.
   
Friday, April 18, 2014, 2014-2nd Day Chol Hamoed

 6:15 am

Shacharit
8:00 am 2nd Shacharit
7:18 pm Light Candles
7:00 pm Mincha/Kabbalat Shabbat
7:25 pm

2nd Mincha/Kabbalat Shabbat

   

Shabbat, April 19, 2013rd Day Chol Hamoed

9:20 am   Shacharit
7:20  pm Mincha/Maariv
8:20 pm  Shabbat ends
   
Sunday, April 20, 2014-4th Day Cho Hamoed
8:00 am 1st Shacharit  
9:00 am 2nd Minyan Shacharit
7:21 pm Light Candles
7:00 pm Evening Services
   
Monday, April 21, 2014-7th Day Passover
9:20 am Shacharit
7:20 pm Evening Services
8:23 pm Light candles after 8:23 pm from an existing flame
   
Tuesday, April 22, 2014-8th Day Passover
9:20 am Shacharit
11:00 am Yizkor Services
6:15 pm Mincha Followed by the Meal of Moshiach
8:24 pm Yom Tov Ends
   
Wednesday, April 23, 2014-
6:30 am Shacharit
7:30 am 2nd Minyan Shacharit
7:30pm Mincha/Maariv
   

Thursday, April 24, 2014

6:20 am Shacharit
7:30 am 2nd Minyan Shacharit
7:30 pm Mincha/Maariv
   
 Friday, April 25, 2014  
6:30 am

Shacharit 

7:30 am 2nd Shacharit
7:00 pm Early Mincha/Kabbalat Shabbat
7:26 pm Light Candles
7:35 pm 2nd Mincha/Kabbalat Shabbat
   

 

PrintSend this page to a friendShare this
 
DInner Photos & Video